ماهیگیری رودخانه

ماهیگیری در رودخانه و محل مخفی شدن ماهی ها در آن

/fishing-in-the-river

بسیاری از ماهیگیران ماهیگیری در رودخانه را یکی از آرامش‌بخش‌ترین تجربه‌های ماهیگیری در آب‌های شیرین می‌دانند، زیرا به تجهیزات زیادی نیاز ندارد و می‌توان آن را به راحتی با قایق رانی، کایاک یا در حین شنا انجام داد. نکات ماهیگیری در رودخانه و اطلاعات بیشتر را بیابید.