ماهیگیری سنتی

تعریف ماهیگیری و ماهیگیر چیست ؟

/what-is-fishing

"ماهیگیری" به شکار ماهی از آب با قلاب، تور یا هر ابزار دیگری می‌گویند. به کسی که ماهی می‌گیرد، "ماهیگیر" می‌گویند. «ماهیگیری» می‌تواند شامل صید آبزیان غیر از ماهی، مانند نرم‌تنان، سرپایان، سخت‌پوستان و خارپوستان، باشد. این اصطلاح معمولاً برای صید ماهی‌های پرورشی یا پستانداران آبزی مانند نهنگ، که اصطلاح صید نهنگ برای آن مناسب‌تر است، به کار نمی‌رود.ماهی‌ها علاوه بر صید برای خوردن، جهت تفریح و سرگرمی نیز صید می‌شوند. مسابقات ماهیگیری برگزار می‌شود و ماهی‌های صید شده گاهی اوقات به عنوان نشان پیروزی محافظت شده یا زنده نگهداری می‌شوند. ماهیگیری به دو دسته کلی ماهیگیری تجاری و ماهیگیری تفریحی تقسیم می‌شود. ماهیگیری تجاری به دو صورت سنتی (غیرصنعتی) و صنعتی انجام می‌شود. ماهیگیری تفریحی به دو روش ماهیگیری ورزشی و ماهیگیری غیر ورزشی (سنتی) انجام می‌شود.