انواع کپور

ماهی کپور و همه چیز آن ، از خانواده و تنوع تا صید و نحوه شکار ...

/common-carp

ماهی کپور گونه‌های مختلفی دارد که روی هم رفته پرجمعیت‌ترین تیره‌ی ماهی‌های آب‌های شیرین را به وجود می‌آورند که از آن‌ها تحت عنوان سایپرینیدها (Cyprinids) یاد می‌شود. این ماهی‌ها به طور تقریبی در کل جهان وجود دارند اما حضور آنها به شکل طبیعی در استرالیا، آمریکای جنوبی و قطب‌های شمال و جنوب مشاهده نشده است. فَکِ تمامی گونه‌های مختلف این ماهی بدون دندان بوده و تقریباً تمام آن‌ها فلس دارند. کپورها به جای دندان استخوان‌هایی در ناحیه‌ی حلق دارند که به خرد کردن غذای آنها کمک می‌کند. در ادامه بیشتر با ماهی کپور و انواع آن آشنا می‌شوید.