قلاب ماهیگیری

قلاب ماهیگیری و کلیه دانستنی ها درباره آن که یک ماهیگیر در نظر دارد

/all-about-fishing-hooks

Hook  یا قلاب ماهیگیری اسم یک قطعه فلزی خم شده ، اغلب خاردار و طعمه دار ، که برای گرفتن ماهی  استفاده می شود است . قلاب  یک طعمه  است که ماهی به سرعت متوجه می شود که واقعی نیست. بنابراین شما نمی خواهید آنجا بنشینید و منتظر بمانید به محض اینکه قلاب در دهان ماهی قرار گرفت یا زمانی که طعمه شما در دهان ماهی قرار گرفت با کشیدن نخ ، ریسه یا لنسر ماهی را صید و شکار می کنید. ماهیگیری با قلاب و نخ ماهیگیری  شامل قرار دادن نخ ماهیگیری در آب با قلاب طعمه دار است و با دست یا با استفاده از چوب و چرخ ماهیگیری یا طناب دراز انجام می شود. ماهی ها توسط طعمه طبیعی یا مصنوعی که روی قلابی که به انتهای یک خط وصل است قرار می گیرند و در آن شکار می شوند جذب می شوند. از قلاب نیز برای صید ماهی و نرم تنان با شکار و صید  آنها در هنگام عبور استفاده می شود.