" فصل بهار "

در فصل بهار هوا خنک است. در این فصل ماهی ها به جنب و جوش در می آیند و ماهی های بالغ شروع به جفت گیری و در نتیجه تخم ریزی می کنند. در فصل بهار چون ماهی ها تازه به جنب و جوش افتاده اند، خیلی آرام به قلاب نوک می زنند و آرام با قلاب و طعمه بازی می کنند.انتظار نداشته باشید در فصل بهار ماهی ها، ضربه های محکم و سریع به قلاب بزنند.

" فصل تابستان "

در فصل تابستان اگر عمق آب زیاد باشد، دمای سطح و لایه های زیر سطح آب گرم است؛ ولی دمای لایه های خیلی زیر و کف آب سرد است. چون حرارت آفتاب و تیزی نور خورشید کمتر به لایه های کف آب می رسد. همچنین اگر آب ساکن باشد دمای آب گرم می شود؛ ولی اگر آب به سرعت در جریان باشد دمای آب کمتر و در نتیجه آب سردتر است. در فصل تابستان که همه آبها گرم هستند ماهی ها فعالیت زیادی دارند و دائم در جنب و جوش و تغذیه هستند، در این فصل بچه ماهی ها به وفور یافت می شوند و در حاشیه آب در حرکت هستند. در اوایل فصل پاییز که هوا رو به خنکی می رود ماهیها جنب و جوششان کمتر می شود و در غالب دسته های کوچک و بزرگ در می آیند. در فصل تابستان ماهی ها در اوج جنب و جوش هستند و خیلی محکم به قلاب و طعمه ضربه می زنند و طعمه را تکه تکه می کنند. فصل تابستان اوج صید ماهی هایی همچون کپور، آمور، زردک، عروس ماهی و … است. در اواخر فصل تابستان و در اوایل فصل پاییز همچنان ماهی ها قدری جنب و جوش دارند و نسبتا کم و بیش به سراغ قلاب و طعمه می آیند.

" فصل پائیز و زمستان "

در اواخر فصل پاییز و زمستان که هوا خیلی سرد می شود، بیشتر ماهی ها که به سرمای آب خیلی حساس هستند، رفته رفته از جنب و جوش می افتند و در قسمتهای عمیق آب یا گودال ها و شیارها و همچنین کنار ریشه درختان داخل آب دور هم جمع می شوند و با استفاده از چربی خود زمستان را می گذرانند. تعداد خیلی خیلی کمی از ماهی های بزرگ، در فصل سرما به گردش در می آیند. معمولا در اوایل فصل پاییز ماهیهای رشد یافته و سنگین وزن خوب به سراغ قلاب و طعمه می آیند، چون در این فصل طعمه های طبیعی مانند بچه ماهی، کرم، قورباغه و … کم یافت می شود، به ناچار این ماهی های بزرگ و سنگین به سراغ طعمه های دیگر همانند طعمه هایی که ما در آب انداخته ایم می آیند. اگر در فصل تابستان ماهی هایی نظیر کپور در وزن های کم مثلا یک کیلوگرم یا نیم کیلوگرم صید می کنید، حتما در اواخر فصل تابستان کپورهایی به وزن دو کیلو و سه کیلوگرم صید خواهید کرد. در فصل زمستان نیز به دلیل سردی بیش از حد آب ماهی ها خیلی کم جنب و جوش دارند و به ندرت و اتفاقی سمت قلاب و طعمه می آیند.